LIMMASTER


PROIZVODNJA I UGRADNJA NAJPOVOLJNIJE CENE

Poštansko sanduče za zgrade i zamenska

vratanca vrata za postansko sanduce bez obzira

na kolicine uvek na stanju

Najzastupljenije sanduče na našem tržistu. Ovo sanduče se proizvodi u jednoj sivoj boji a postoje pet kombinacije sa jednim, dve, tri, četiri i pet sandučića. Pakovanjem ovih kombinacija dobijate poštanski ormar koji prilagođavate prema Vašim potrebama i željom stanara jedne stambene zgrade. Poštanski sandučići TIP 8 su uradjeni od kvalitetnog lima debljne hv lim 0.8 i 0.6 Zastita elektrostaticka plastifikacija ral 7032 i 7016. Cilindricna bravica sa 2 kljucica. Dimenzije ovih sandučića su: TIP 8-1 dim: 400x110x225 ;TIP 8-2 dim: 400x200x225 ;TIP 8-3 dim: 400x280x225;TIP 8-4 dim: 400X365X225; TIP 8-5 dim: 400X450X225

Naši sandučići za zgradu imaju ATEST, odgovaraju novim standardima.postansko sanduce za zgradu
sa jednim otvorom 1/1
dimenzije 400x110x225 boja ral 7032

1350 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail
postanski sanducici za zgrade sa dva otvora

sa dva otvora 2/1
dimenzije 400x200x225 boja ral 7032

2700 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail
postanski sanducici za zgrade sa tri otvora

sa tri otvora 3/1
dimenzije 400x280x225 boja ral 7032

4050 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail
postanski sanducici za zgradu sa cetri otvora

sa četri otvora 4/1
dimenzije 400X365X225 boja ral 7032

5400 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail
postansko sanduce sa pet otvora

sa pet otvora 5/1
dimenzije 400X450X225 boja ral 7032

6750 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail

sa 6 otvora 6/1
dimenzije boja ral 7032


nema na stanju
!!

Add to Cart Detail
postanski sanducici

sa jednim otvorom 1/1
dimenzije 400x110x225
boja ral 7016

1350 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail
POSTANSKI SANDUCICI

sa pet otvora 2/1
dimenzije 400x200x225

boja kučišta crna ral 7016

2700 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail

POSTANSKO SANDUCE a sa tri otvora 3/1
dimenzije 400x280x225

boja kučišta crna ral 7016

4050 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail

 

POSTANSKO SANDUCE
ssa četri otvora 4/1
dimenzije 400X365X225
boja ral 7016

5400 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail

sa pet otvora 5/1
dimenzije 400X450X225
boja ral 7016

6750 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail
POSTANSKO SANDUCE ZA ZGRADU POSTANSKI SANDUCICI

sa jednim otvorom 1/1
dimenzije 400x110x225
boja ral 7032 sa metalnim otvorom na vratima

1100 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail
POSTANSKO SANDUCE

sa pet otvora 1/1
dimenzije 400x110x225
boja vrata INOX vrata, crna perca

boja kučišta crna ral 7016
1900 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail
postanski sanducici

sa pet otvora 2/1
dimenzije 400x200x225
boja vrata INOX vrata, crna perca

boja kučišta crna ral 7016
3800 din
sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail
postansko sanduce

sa pet otvora 3/1
dimenzije 400x280x225
boja vrata INOX vrata, crna perca

boja kučišta crna ral 7016
5700 din
sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail
postanski sanducici

sa pet otvora 4/1
dimenzije 400X365X225
boja vrata INOX vrata, crna perca

boja kučišta crna ral 7016
7600 din
sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail
postanski sanduicici

sa pet otvora 5/1
dimenzije 400X450X22
boja vrata INOX vrata, crna perca

boja kučišta crna ral 7016
9500 din
sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail

 

zamenska vrata za zgradu
sa dimenzijama
650 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail

HORIZONTALNO PS.SANDUCE
sa jednim otvorom 1/1
dimenzije 400x110x225
boja kučišta crna ral 7016
1450 din
sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail

HORIZONTALNO PS.SANDUCE
sa dva otvora 2/1
dimenzije 400x200x225
boja kučišta crna ral 7016
2900 din
sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detai

HORIZONTALNO PS.SANDUCE
sa tri otvora 3/1
dimenzije 400x280x225
4350 din sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail

HORIZONTALNO P.S SANDUCE
sa četri otvora 4/1
dimenzije 400X365X225
boja kučišta crna ral 7016
5800 din
sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail

HORIZONTALNO P.S SANDUCE
sa pet otvora 5/1
dimenzije 400X450X225
boja kučišta crna ral 7016
7250 din
sa pdv-om i nasom dostavom

Add to Cart Detail